جاذبه های توریستی هند

جهان پناه هند

جهان پناه هند دسته: جاذبه های توریستی هندجهان پناه چهارمین شهر قرون وسطی میباشد که با هم شهر دهلی در هنر را تشکیل داده اند.این شهر توسط محمد بن تغلق سلطان دهلی بنا شده است.محمدبن تغلق شاه، دومین سلطان دودمان تُغْلُقیه بود ...